B-Trust
пощенска кутия

B-Trust пощенска кутия


 

Уважаеми клиенти,
Предлагаме на Вашето внимание възможност да придобиете B-Trust пощенска кутия.
Тя ще Ви бъде необходима, в случай, че желаете да притежавате удостоверение за електронен подпис, но не разполагате с електронна поща, която да се проверява през e-mail клиент (Microsoft Outlook, Windows Mail, Mozilla Thunderbird и др.) и която да поддържа протоколи POP3/IMAP и SMTP.
Забележка: Адресът на електронната Ви поща задължително се посочва във Вашето удостоверение за електронен подпис и е важна и неделима част от него. Доверяващите се страни (държавните институции) имат изисквания към вида на електронната поща - да поддържа гореспоменатите протоколи - за подаване и обмен на документи по електронен път.
Ние Ви предлагаме B-Trust пощенска кутия със следните параметри:
• POP3 (SSL)
• SMTP (STARTTLS)
• IMAP (SSL)
• Прикрепен файл към писмо - 10 MB
• Входящо писмо - 10 MB
• Обем на Кутия и папки - 150 MB
• ANTISPAM защита
• ANTIVIRUS защита

 

B-Trust Вход

Поле

Данни

Име:
Парола:
 

Връзки:


By the SquirrelMail Development Team

 
Всички права запазени, 2005 - 2015 © BORICA AD